Found 192 results
Export:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author][Keyword]
2015
Christian Harder (2015).   Book review (Poetry): 'From the New World: Poems 1976-2014'. Richmond Times-Dispatch.
 Export: Tagged XML BibTex
Dan Chiasson (2015).  Beautiful Lies, The poetry of Jorie Graham.. The New Yorker.
 Export: Tagged XML BibTex
Craig Morgan Teicher (2015).  Jorie Graham’s ‘From the New World’. The New York Times Book Review.
 Export: Tagged XML BibTex
Dwight Gardner (2015).  In Jorie’s Graham’s ‘From the New World,’ Flux Is a Whirling Constant. The New York Times.
 Export: Tagged XML BibTex
Jonathon Sturgeon (2015).  Poetry Is a Virus That Can Save the World: On Jorie Graham’s ‘From the New World’. Flavorwire.com.
 Export: Tagged XML BibTex
2014
Tiziana de Rogatis (2014).  Letteratura e arti. allegoria.
 Export: Tagged XML BibTex
Oliver Dixon (2014).  Multiple Things Happening At Once. Tears in the Fence.
 Export: Tagged XML BibTex
Roberto Deidier (2014).   AILANTO n. 3 - Su Jorie Graham . http://robertodeidier.blogspot.com/.
 Export: Tagged XML BibTex
Antonio Luis Ginés (2014).  Corriente que fluye. Diario Córdoba.
 Export: Tagged XML BibTex
Ángel Rupérez (2014).  Poesía no apta para holgazanes. EL PAÍS.
 Export: Tagged XML BibTex
Eduardo Moga (2014).  Romper. Letres Libres.
 Export: Tagged XML BibTex
Marta Sans (2014).  Los distintos géneros literarios desde los que se practica la política . El Confidencial.
 Export: Tagged XML BibTex
Ewa Chrusciel (2014).  Ewa Chrusciel on Jorie Graham’s “Passenger” . Voltage Poetry.
 Export: Tagged XML BibTex
Caterina Ricciardi (2014).  Graham, i luoghi come riscatto. Alias Domenica :: Supplemento Settimanale de "Il Manifesto".
 Export: Tagged XML BibTex   Download:  20140413_187373139.pdf 
Marco Denti (2014).  Jorie Graham. BooksHighway.
 Export: Tagged XML BibTex
Manuel García Pérez (2014).  Rompiente, de Jorie Graham. De lectura Obligada.
 Export: Tagged XML BibTex
Rubén Martín (2014).  Rompiente: Prólogo de Rubén Martín . Rompiente.
 Export: Tagged XML BibTex
2013
Oli Hazzard (2013).  Review of The Taken-Down God. The Times Literary Supplement.
 Export: Tagged XML BibTex
Jeremy Noel-Tod (2013).  The Taken-Down God: Selected Poems 1997-2008 . Supplement to The Sunday Times.
 Export: Tagged XML BibTex
Isabel Galleymore (2013).  'the many promises of vision'. Stride Magazine.
 Export: Tagged XML BibTex
Josep Massot (2013).  Los sentidos son lo único que no miente. La Vanguardia.
 Export: Tagged XML BibTex
Roś, Joanna (2013).  Poezja. 3 recenzje: Graham, Iwaszkiewicz, Kierc. Bookeriada.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Chaberski, Mateusz (2013).  W poszukiwaniu doświadczenia między słowami. Xiegarnia.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Pieczek, Urszula (2013).  Zielnik Jorie Graham („Prześwity”). Popmoderna.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Talik, Magdalena (2013).  Czekam na tę kolejną chwilę. Spotkanie Jorie Graham podczas Portu Literackiego. Kreatywnywroclaw.
 Export: Tagged XML BibTex
Lekarczyk-Cisek, Barbara (2013).  Tajemnicze światy Jorie Graham – o tomiku wierszy Prześwity. wywrota.pl. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Szymański, Michał (2013).  12 NOTATEK O JORIE GRAHAM. dwutygodnik.com.
 Export: Tagged XML BibTex
Claudio Magris (2013).  La poesia ricuce il mondo. Corriere della Sera .
 Export: Tagged XML BibTex   Download:  121324389-CLAUDIO-MAGRIS-Su-Jorie-Graham-Corriere-Della-Sera-20-01-2013.pdf 
Antonella Francini (2013).  Premio Nonino a Jorie Graham Il suo «Place» è poesia civile di denuncia e di speranza . l'Unita.
 Export: Tagged XML BibTex   Download:  graham_l_unita_2013.pdf 
Woźniak, Maciej (2013).  Przepraszam, czy nie przechodziło tędy ludzkie pojęcie?. WAKAT.
 Export: Tagged XML BibTex
2012
Blackie, Sharon (2012).  Nie wolno nam utracić zdolności wychwalania. BiuroLiterackie.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Huddleston, Robert (2012).  Place: New Poems. Center for Literary Publishing | Colorado Review.
 Export: Tagged XML BibTex
David Michah Greenberg (2012).  The Suffering of Others. Boston Review. 37(6), 
 Export: Tagged XML BibTex
Grubisic, Katia (2012).  Wskazówki jak zbudować arkę. BiuroLiterackie.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Emma Hogan (2012).  Divided by a Common Verse: Jorie Graham Wins the Forward Poetry Prize. The Daily Beast.
 Export: Tagged XML BibTex
Biedrzycki, Miłosz, Chruściel, Ewa (2012).  Wiersz jest doświadczeniem pierwotnym. BiuroLiterackie.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Sean O'Brien (2012).  Place by Jorie Graham - review. The Guardian.
 Export: Tagged XML BibTex
Dan Chiasson (2012).  The Actual Hawk, the Real Tree. New York Review of Books. 59,
 Export: Tagged XML BibTex   Download:  NY Review of Books _ PLACE _ 9.27.12.pdf 
Sharon Blackie: (2012).  An Interview with JORIE GRAHAM. EarthLines. jamesbibbs1989@gmx-mails.com.
 Export: Tagged XML BibTex   Download:  Jorie Graham Interview.pdf 
JP O'Malley (2012).  Interview: Jorie Graham's poetry. The Spectator.
 Export: Tagged XML BibTex
Calvin Bedient (2012).  Infected by Time. Los Angeles Review of Books.
 Export: Tagged XML BibTex
Weston Cutter (2012).  Jorie Graham's P L A C E. The Kenyon Review. XXXIV,
 Export: Tagged XML BibTex
Michael Andor Brodeur (2012).  ‘Place’ by Jorie Graham . Boston Globe.
 Export: Tagged XML BibTex
Chruściel, Ewa (2012).  Poeta jest kanarkiem w kopalni. BiuroLiterackie.pl.
 Export: Tagged XML BibTex
Jennifer N. Kurdyla (2012).  Call and Response:Jorie Graham's P L A C E. the [tk] Review.
 Export: Tagged XML BibTex
2011
Lussier, Brandon (2011).  Understanding Jorie Graham. California Journal of Poetics.
 Export: Tagged XML BibTex
2010
Katia Grubisic (2010).  Instructions for Building the Arc. Fiddlehead.
 Export: Tagged XML BibTex
2009
Chruściel, Ewa (2009).  Na granicy poznania, zawsze pomiędzy – o poezji Jorie Graham. FRAZA. NR 65-66,
 Export: Tagged XML BibTex
Leubner, Ben (2009).  Bedrock, erosion, and form: Jorie Graham and Wittgenstein. Twentieth Century Literature. 36-57.
 Export: Tagged XML BibTex
Francini, Antonella (2009).  Sulla poesia di Jorie Graham. L'angelo custode della piccola utopia :: Poesie scelte 1983-2005.
 Export: Tagged XML BibTex