31 Biedrzycki, Miłosz Chruściel, Ewa 2012 Wiersz jest doświadczeniem pierwotnym BiuroLiterackie.pl Warsaw, Poland Biuro Literackie 10/2012 Tekst opublikowany na łamach czasopisma "Fraza" (65-66/2009). Dziękujemy Autorom i Redakcji za udostępnienie materiału. http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4297