0 Chruściel, Ewa 2009 Na granicy poznania, zawsze pomiędzy – o poezji Jorie Graham FRAZA Rzeszów, PL Uniwersytet Rzeszowski NR 65-66 10/2009 http://fraza.univ.rzeszow.pl/archiwum/nr65-66.php