%0 Web Page %D 2013 %T 12 NOTATEK O JORIE GRAHAM %A Szymański, Michał %C Warszawa, PL %I Narodowy Instytut Audiowizualny %K poezja, poezja amerykańska, Prześwity %U http://www.dwutygodnik.com/artykul/4349-12-notatek-o-jorie-graham.html %8 03/2013