%0 Generic %D 2012 %T Wiersz jest doświadczeniem pierwotnym %A Biedrzycki, Miłosz %A Chruściel, Ewa %C Warsaw, Poland %I Biuro Literackie %U http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4297 %Z Tekst opublikowany na łamach czasopisma "Fraza" (65-66/2009). Dziękujemy Autorom i Redakcji za udostępnienie materiału. %8 10/2012