%0 Journal Article %J FRAZA %D 2009 %T Na granicy poznania, zawsze pomiędzy – o poezji Jorie Graham %A Chruściel, Ewa %C Rzeszów, PL %I Uniwersytet Rzeszowski %U http://fraza.univ.rzeszow.pl/archiwum/nr65-66.php %V NR 65-66 %8 10/2009