%0 Book Section %B La Errancia %D 2007 %T prólogo - La Errancia %A Heffernan, Julián Jiménez %C Barcelona %I La Central %P 7-49 %8 09/2007