@article { 264, title = {Wiersz jest doświadczeniem pierwotnym}, year = {2012}, note = {Tekst opublikowany na łamach czasopisma "Fraza" (65-66/2009). Dziękujemy Autorom i Redakcji za udostępnienie materiału.}, month = {10/2012}, publisher = {Biuro Literackie}, address = {Warsaw, Poland}, URL = {http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_4297}, author = {Biedrzycki, Miłosz and Chruściel, Ewa } }