@article { 197, title = {Na granicy poznania, zawsze pomiędzy – o poezji Jorie Graham}, journal = {FRAZA}, volume = {NR 65-66}, year = {2009}, month = {10/2009}, publisher = {Uniwersytet Rzeszowski}, address = {Rzeszów, PL}, URL = {http://fraza.univ.rzeszow.pl/archiwum/nr65-66.php}, author = {Chruściel, Ewa} }