Found 3 results. Click article title for full text.

Sort by:[Year][Title][Type][Author][Keyword]
Filters: author is Chruściel  [Clear All Filters]
2012
Biedrzycki, Miłosz, Chruściel, Ewa (2012).  Wiersz jest doświadczeniem pierwotnym. BiuroLiterackie.pl.
Chruściel, Ewa (2012).  Poeta jest kanarkiem w kopalni. BiuroLiterackie.pl.
2009
Chruściel, Ewa (2009).  Na granicy poznania, zawsze pomiędzy – o poezji Jorie Graham. FRAZA. NR 65-66,